Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Det er bevilget 50 millioner kroner i en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket der formålet er å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.06.20

Tømmer
Photo by Sarah Worth on Unsplash

Tilskuddet reguleres av en midlertidig forskrift, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 9.6.2020.

Det er skogeier som kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører til å utføre helmekaniserte skogsdrifter der det tas ut tømmersortimenter som det er avsetning for. Samtidig skal miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretas.

Tilskuddet erstatter NMSK – tilskudd til helmekaniserte skogsdrifter, med unntak av tilskudd til taubane.

Følgende tiltak omfattes av tilskuddsordningen:

  • Tilskudd til helmekanisert tynning
  • Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad
  • Tilskudd til taubanedrift
  •  

Skogeiere kan søke tilskudd via Altinn. 

Les mer her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/korona-tilskudd/ekstraordin%C3%A6rt-driftstilskudd#til-skogeieren

Ved spørsmål, kontakt skogbruksrådgiver Ola H.S. Nygård tlf: 414 64 997.