Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ekstraordinært plantetilskudd og nettbasert plantekurs

Nyhet Publisert av Randi Aasenhus , 28.04.20

Planting skog

Ekstraordinært plantetilskudd på kr 1,30 pr. plante for all vårplanting i 2020.

 

Tilskuddet utbetales til alle som utfører planting våren 2020. Ved planting gjennomført av Nortømmer, Allskog og SB-skog utbetales tilskuddet direkte til aktøren. Tilskuddet utbetales til skogeier ved planting i egen skog, eller skogeier administrerer plantinga selv. Tilskuddet utbetales automatisk når vanlig søknad om utbetaling fra skogfond leveres inn.

For skogeiere som planter selv, skal søknad være mottatt av kommunen senest 1. september 2020.  Søknader etter denne dato mister det ekstraordinære tilskuddet. 

 Les mere her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/koronasmitte/ekstraordin%C3%A6rt-plantetilskudd

 

SKOGSKOLENs første lansering: Nettkurs i planting:

«Kursdeltakeren skal lære seg å planlegge, gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Kurset retter seg mot nye plantører, men passer også for skogeiere som ønsker en oppdatering innen temaet.»

Kurset gjennomføres i løpet av 2-3 timer på PC, nettbrett eller mobiltelefon og avsluttes med en test som du må bestå for å få kursbevis. 

Meld deg på kurs i planting via:  http://www.skogskolen.no/