Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ekstraordinær kunngjøring av vedtatte veiadresser

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

I forbindelse med tildeling av veiadresser i Midtre Gauldal, har det ikke lyktes kommunen å komme i kontakt med alle eiere og festere.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 14.12.20

kart

Under følger en oversikt over hvilke bygninger dette gjelder per 11. desember 2020.

Det kan klages på tildelt nummer og tilhørighet til vei. Send klagen til postmottak@mgk.no.

Klagefristen er 15. januar 2021.

Skilting

Eier/fester plikter å sette opp nummerskilt senest 6 måneder etter kunngjøringen. For flere opplysninger om adressevedtakene, ta kontakt med kommunens Servicekontor.

Taberll