Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Digitalt skogfond - registrering av krav og søke tilskudd

Skogeiere kan nå registrere krav om utbetaling av skogfond samt søke om tilskudd til skogkultur selv gjennom Altinn.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.11.18

Skogsarbeid
Fristen for søknader i 2018 er 1. desember.

Hvordan dette kan gjøres er forklart i egen brukerveiledning, vedlagt under her.