Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Digitale temakvelder idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

Trøndelag Idrettskrets og Trøndelag fylkeskommune inviterer til digitale regionvise temakvelder høsten 2020 med tema idretts- og friluftslivsanlegg og spillemiddelsøknader

Nyhet Publisert av Monica Broen , 28.08.20

PROGRAM

• Velkommen og presentasjon, start kl.18.00.
• Trønderidrettens strategidokument for anleggsutvikling i tingperioden 2020 - 2024.
• Gjennomgang av kulturdepartementets bestemmelser og fylkeskommunens nye retningslinjer for prioritering av spillemidler (sjekklista).
• Krav til regnskap, revisjon og momsrefusjon.
• Eksempel på gjennomgang av lokal søknad
• Ferdig kl. 21.00.

Kurslærere på kveldene:
Trøndelag Idrettskrets: Einar Lund
Trøndelag Fylkeskommune: Gisle Løseth, Frida Hansson, Tove Helland Pedersen
Revisjon Midt-Norge SA: Knut Tanem og Mali K.H Østerås
Kommunal saksbehandler: Fra det aktuelle geografiske område for respektive temakveld