Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljreguleringen for Hov til offentlig ettersyn

Formannskapet har besluttet at detaljreguleringen for Hov i Soknedal skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 23.06.20

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for utvidelse av Soknedal kirkegård, Soknedal skole og Soknedal barnehage, samt etablering av nytt idrettsanlegg og felles parkeringsareal. Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: gbnr 134/2, 134/3, 134/7, 134/23, 134/27, 134/18, 134/33, 134/20, 134/21, 134/28, 134/30, 134/29, 134/31, 134/32 og 3000/11. Reguleringen omfatter et areal på ca 154 daa.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til

Midtre Gauldal kommune
ved Enhet for Næring, plan og forvaltning, fortrinnsvis via epost til postmottak@mgk.no

Høringsfrist: 14. august 2020