Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt - offentlig ettersyn

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) har vedtatt at detaljregulering for Litlåsen hyttefelt skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 30.11.17

Planforslaget er en detaljregulering som skal erstatte reguleringsplan for Litlåsen fra 2000.  Planforslaget legger opp til at en av de eksisterende hyttetomtene blir erstattet med en boligtomt. Det skal videre også legges til rette for to nye fritidstomter, samt en endring på plassering av eksisterende tomter og en endring på vegen.

Planområdet ligger øst for RV631, 6 km nord for Enodd i Budalen. Planområdet utgjør et areal på 123 daa. Adkomsten til hyttefeltet skjer fra Fv 631.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no 

Høringsfrist: 18.januar 2018