Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering Liøya næringsområde - endring av planavgrensning

Viser til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av Liøya næringsområde på Støren i Midtre Gauldal, datert 3.7.17.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.08.17

Midtre Gauldal kommune ønsker å utvide planområdet for detaljregulering av Liøya næringsområde, slik at planen også omfatter arealer nord for den kommunale vegen Liøya (tidligere E6), som er avsatt til næringsbebyggelse i kommunedelplan Støren. I tillegg er planavgrensninga mot E6 justert, slik at den nå følger eiendomsgrensene ut mot vegen.

I og med at planområdet er utvidet, forlenger vi fristen for å komme med innspill til planarbeidet til 1. september 2017. Innspill sendes til:

Plankontoret
Myrveien 1
7391 Rennebu

eller til post@plankontoret.net

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem tlf 72 42 81 67 eller Midtre Gauldal kommune v/ Ingvar Hanshus tlf. 72 40 31 20.