Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Det skal bygges leiligheter i Soknes leir

Aune utvikling AS kjøper Soknes leir av Midtre Gauldal kommune. De har planer om å bygge minst 34 boenheter. – Et viktig bidrag for å få fart på boligbygginga i kommunen vår, sier ordfører Trude Heggdal.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 17.06.24

Bilde av Trond Rønningen fra Aune utvikling AS og ordfører Trude Heggdal etter signering av avtalen.
Trond Rønningen fra Aune utvikling AS og ordfører Trude Heggdal etter signering av avtalen.

Salget av leiren ble godkjent av et enstemmig formannskap i møte torsdag 13. juni.

- Vi er glade i dag. Dette er et lokalt prosjekt, som er viktig for oss. Vi bruker lokale leverandører til byggkonstruksjonen og vi bruker lokale underleverandører. Det er viktig å bygge flere boliger i Midtre Gauldal, det trenger vi! sier Trond Rønningen, prosjektleder i Aune Utvikling AS.

- Stimulerer boligmarkedet

- Ved å legge til rette for dette, stimulerer vi boligmarkedet i Midtre Gauldal. Her bidrar vi til å relativt raskt få fram flere boliger og mer varierte boformer, sier kommunedirektør Alf Petter Tenfjord.

Politisk er det et uttalt ønske og vilje til å få i gang boligbygging og -salg, og kommunen har mål om vekst både i folketall og næringsliv. Vi trenger flere boliger, flere typer boliger og et velfungerende boligmarked.

At det er en lokal, solid aktør som blir hovedentreprenør, vil gi ringvirkninger for lokale underleverandører. Aune bruker byggkonstruksjon fra Støren Treindustri AS, vinduer fra Lillerønning Snekkerfifabrikk AS, og andre underleverandører fra Midtre Gauldal eller Melhus.

Om planene

Aune utvikling AS har planer om å sette opp til sammen seks bygg i to etasjer, i hovedsak tre- og fireromsleiligheter. Målet er å ferdigstille to seksmannsboliger sommeren 2025, og deretter sette opp to bygg per år.

Det skal bygges et fellesbygg lengst nord på området, som alle sameiene skal være med og eie.

Hvert bygg vil ha et eget sameie uten fellesgjeld. Det legges vekt på minimale felleskostnader. Aune bruker impregnert utvendig kledning, som kan stå i 20-30 år uten behov for vedlikehold.

Midtre Gauldal kommune sikrer seg opsjon til å kjøpe én leilighet per bygg, som kan benyttes som gjennomgangsbolig. Det er noe vi mangler i dag.

Illustrasjon av boligene som planlegges bygd i Soknes leir.
Illustrasjon av boligene som planlegges bygd i Soknes leir. Illustrasjon: Aune Utvikling AS

Dagens bruk av Soknes leir

I dag brukes leiren av kommunen til flere kommunale tjenester, som lagring av maskiner og utstyr for enheten Eiendom- og kommunalteknikk. I tillegg er det flere leietakere i leiren.

Disse må finne seg nye, egnede lokaler. Og vi må finne nye lokaler for våre kommunale tjenester.

- Med grunnlag i det formannskapet nå har forutsatt, skal vi som administrasjon sørge for en ryddig og god prosess med våre leietakere og våre egne ansatte som står overfor endringer framover, sier kommunedirektøren.

Lang og grundig prosess

Salgsprisen er 6,2 millioner kroner. Soknes leir ble regulert til boligformål i 2017. Eiendommen er på 9,5 dekar. Det er jobbet lenge med boligplanene for leiren, og formannskapet har vært tett på og blitt orientert under hele prosessen.

Formannskapet har vurdert helheten i fordelene med økt boligbygging, stimulans av boligmarkedet og økt attraktivitet for kommunen, veid opp mot at leietakerne må finne nye lokaler og kommunen må finne andre lokaler for sine tjenester.