Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Det er snart elgjakt

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Tre dyr fra merkeprosjekt Elgen i Trøndelag oppholder seg i Midtre Gauldal.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 31.08.21

Kart
Tre merkede elger oppholder seg i vår kommune. Midtre Gauldal er omrammet med rød strek.

Elg fra merkeprosjektet i Selbu, Tydal, Trondheim, Stjørdal og Meråker oppholder seg for tiden i Midtre Gauldal. Det er pr. 31.08.2021 tre dyr som oppholder seg her hos oss (se kartet). Dyrene er ikke fredet, men NINA ønsker at merkede dyr helst ikke skytes under jakta.

NINA setter pris på om følgende prosedyre følges om dere velger å skyte merket elg:

GPS-merkede elger og jakt

Vi ønsker helst at de GPS-merkede elgene (som går med halsbånd) ikke blir skutt under jakta. Men det er ikke ulovlig å skyte en merka elg. Dersom det skjer, ønsker vi å få beskjed på telefon eller e-post til Christer Moe Rolandsen Seniorforsker (PhD) Ansattinformasjon - NINA, og vi vil be om en del opplysninger og prøver

I første rekke vil det si:

 1. Å få opplysninger og fellingsdato og kommune/sted/jaktfelt og alle andre opplysninger som kan registreres på merkelapp for hjortevilt (slaktevekt m.m.). Det vil si de samme opplysningene som kan registreres for en felt elg på settogskutt-appen.
 2. At vi avtaler hvordan halsbåndet kan leveres inn til oss.
 3. Vi vil ha den ene halvdelen av underkjeven med alle fortennene slik at vi kan aldersbestemme elgen ved å lage tannsnitt.
 4. Om mulig vil vi gjerne at det tas en møkkprøve fra dyrets tarm (som kan holdes fryst inntil prøven kan leveres til oss).
 5. Hvis dere tar bilder av elgen tar vi gjerne i mot det. Det er fint for oss å ha noen bilder som kan benyttes i rapporter og/eller til nettsider.
 6. Vi legger ved et sett merkaelg-skjema (nederst her). Dersom dere ser merka elger under elgjakta setter vi stor pris på om dere fyller ut og sender inn dette. Det er også nyttig for oss å vite at dere ikke har observert noen merka elger. Så det aller beste er om dere leverer skjema uansett. Men at dere da bare skriver på skjemaet at dere ikke har sett noen merka elger.
 7. Vi ønsker de samme opplysningene dersom dere feller en elg som kun har øremerker. Det står da et nummer på øremerke.

Informasjon om det pågående GPS-merkeprosjektet på elg i deler av Trøndelag

Her er litt kort info om elgprosjektet som pågår i Trøndelag. En viktig del av prosjektet er data innsamlet fra GPS-merkede elger. Elgene er merket i perioden 2017-2021 i kommunene Selbu, Tydal, Trondheim, Stjørdal og Meråker. På grunn av at flere av disse elgene nå oppholder seg hele eller deler av året i Midtre-Gauldal og Holtålen, ønsker vi å informere i større grad enn tidligere om prosjektet. Kartet under viser elgenes sist innsendte posisjon pr. 31. august 2021.

Vi har opprettet en prosjektside med litt info om prosjektet, https://www.nina.no/tronderelg. På denne siden finner dere blant annet en liste med koblingen mellom elgenes nummer på www.dyreposisjoner.no og nummeret som står på elgenes halsbånd. Alle som vil kan registrere seg på www.dyreposisjoner.no og selv følge elgenes bevegelser. Det krever ingen godkjennelse, men kun at man registrerer seg med e-post som brukernavn, og selv velger et passord. Deretter kan man gå inn å se på dyrenes posisjoner.

Det er nå 32 elgkyr og 14 elgokser med funksjonelle halsbånd med sendere. I tillegg kan det dukke opp elger som kun har øremerke (dvs. elger som har mistet halsbåndet).

29 av elgkyrne ble observert i juni/juli. 13 hadde enkeltkalv og 4 hadde tvillinger. Dere kan lese litt mer om dette her: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/undersoker-fodsel-og-dod-hos-elgkalver

I prosjektet har vi ellers et mål om å lære mer om blant annet følgende:

 • Områdebruk
  • GPS: Sesongvandringer, utvandring av ungdyr, stedstrohet over mange år.
 • Kalveproduksjon
 • Voksendødelighet utenom jakt
 • Kalvedødelighet første leveår
 • Helsestatus
  • F.eks. innvollsparasitter, elgbrems, flåttbårne patogener
 • Skrantesjuke

God jakt!