Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Det er møte i kommunestyremøte 17. juni kl 16.30

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Publikum kan følge møtet digitalt på Kommune-TV.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 14.06.21

logo

Til Kommune-TV: http://mgauldal.nett.itum.tv/

 

Referatsaker

E6 Vindåsliene - Korporals bru - situasjonen for oppsittere sør for bommen ved Fossumsbrua i Midtre Gauldal kommune - tilbakemelding

Saker til behandling

28/21 Kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer

29/21 Status digitaliseringsarbeidet knyttet til digitaliseringsstrategien og veien videre i Midtre Gauldal kommune

30/21 Grunnlaget for videre drift i Gaula natursenter AS

31/21 Oppfølging av branntilsyn og brannteknisk rapport - Singsås bo- og dagsenter

32/21 Midtre Gauldal utvikling KF: nyvalg til styre og utredningsoppdrag fra eier

33/21 Årsrapport ekstraordinære tilskuddsmidler i forbindelse med Covid-19 i 2020

34/21 Midtre Gauldal kommune - søknad om omstillingsstatus 2019/212

35/21 Tertialrapport 1 2021 2021/1342

36/21 Budsjettregulering investeringsprosjekter fra 2020 til 2021

37/21 Revidert Budsjett 2021

38/21 Regler og retningslinjer for private veier – forslag til endring

Mulig andre saker 

Annet

  • Skriftlig spørsmål fra Per Ingar Almås, Bygdelista om tamreitebeiting i Midtre Gauldal. Spørsmål sendes ut på epost til kommunestyret og vil bli besvart i kommunestyremøtet.
  • Svar på (fire) skriftlige spørsmål fra Per Ingar Almås, Bygdelista, om pleie om omsorg.

Orienteringer

  • Smittesituasjon og vaksinering.
  • Planer gjennom sommeren v/flere
  • Omstillingskommune v/Randi Ness (via teams)
  • Revidert budsjett 2021, gjennomføring av tiltak og overgang til HP/økonomiplan v/kommunedirektøren
  • Oppdatering på bredbånds- og mobilsituasjonen v/IT-sjefen
  • Oppdatering om en kommunal eid virksomhet