Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Denne uka i Midtre Gauldal kommune: Øvelse politiråd

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 21.10.22

Vi arbeider systematisk med rus- og kriminalitetsforebygging gjennom SLT-modellen: Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.  
Denne metodikken gir oss god dialog om temaet både innad i organisasjonen og med politiet. Politiråd og koordinerende gruppe er to arbeidsgrupper tilknyttet SLT-modellen. Politirådet er øverste organ og her deltar kommunens øverste ledelse ved kommunedirektør, ass. kommunedirektør, kommunalsjefer og rektor ved Gauldal vgs. Fra politiet møter vår faste politikontakt Snorre Løvseth og Elisabet E. Eriksen (leder geografisk driftsenhet Gauldal og Orkdal). Ordfører Sivert Moen er møteleder. Koordinerende gruppe består av aktuelle ledere i kommunen, rep. fra NAV, Gauldal vgs., samt leder frivilligsentralen. Politikontakt og kommunens SLT-koordinator deltar i begge gruppene.

Denne uka ble det avholdt «Øvelse politiråd» i kommunestyresalen. Det er politiet som har regi på slike øvelser, og denne startet med at leder for felles forebyggende enhet i politiet, Sivert Rannem, informerte om politiets målsettinger og arbeid generelt. Deretter fikk deltakerne presentert ei problemstilling fra fiktive Dal kommune, som hadde store utfordringer blant sine ungdommer. I øvelsen ble disse utfordringene ble presentert som innlegg i digitale forum og var laget av politiets nettpatrulje.
I Dal kommune var det blant annet mye alkoholbruk blant ungdomsskoleelever og kjøring av ulike kjøretøy i beruset tilstand. Det var også en del ungdommer som kjørte bil i veldig høy fart. Det ble videre meldt om ulovlig skuterkjøring, men kommunen hadde også idrettsutøvere i skutercross og ungdom i kommunen etterlyste lovlige steder for skuterkjøring.
Dette scenariet ble i øvelsen forelagt Midtre Gauldals politiråd, som der og da satte seg sammen for å finne ut hvordan «Dal kommune» kunne arbeide med problemstillingene. Fra sidelinja mottok politirådet tips og innspill fra tilhørerne som representerte mange av kommunens virksomheter.

Fra politiet deltok også mannskaper fra operasjonssentralen, nettpatruljen og forebyggende enhet.   

«Øvelse politiråd» som ble gjennomført denne uka deltok personell fra politiets operasjonssentral, nettpatruljen og forebyggende enhet, sammen med ordfører, kommunens ledere, repr. fra Gauldal vgs. og frivilligsentralen.  
 I «Øvelse politiråd» som ble gjennomført denne uka deltok personell fra politiets operasjonssentral, nettpatruljen og forebyggende enhet, sammen med ordfører, kommunens ledere, repr. fra Gauldal vgs. og frivilligsentralen.

 

 

Sivert Rannem, leder i politiets forebyggende enhet, fortalte deltakerne hvordan politiet arbeider for å redusere forekomsten av kriminelle handlinger og uønskede hendelser, redusere skadevirkninger og hindre gjentakelse.

Sivert Rannem, leder i politiets forebyggende enhet, fortalte deltakerne hvordan politiet arbeider for å redusere forekomsten av kriminelle handlinger og uønskede hendelser, redusere skadevirkninger og hindre gjentakelse.

 

Midtre Gauldals politiråd i arbeid med forelagt scenario under «Øvelse politiråd». Politirådet ledes av ordfører Sivert Moen, i tillegg deltar Gauldal vgs. her ved Heidi Rudi Bråten, kommunalsjef oppvekst Toril Grøtte, ass. kommunedirektør Bodil Brå Alsvik, kommunalsjef helse og mestring Svein Olav Johnsen, kommunens politikontakt Snorre Løvseth, kommunedirektør Alf Petter Tenfjord og SLT-koordinator Kristin Myklevoll.

Midtre Gauldals politiråd i arbeid med forelagt scenario under «Øvelse politiråd». Politirådet ledes av ordfører Sivert Moen, i tillegg deltar Gauldal vgs. her ved Heidi Rudi Bråten, kommunalsjef oppvekst Toril Grøtte, ass. kommunedirektør Bodil Brå Alsvik, kommunalsjef helse og mestring Svein Olav Johnsen, kommunens politikontakt Snorre Løvseth, kommunedirektør Alf Petter Tenfjord og SLT-koordinator Kristin Myklevoll.