Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Budalsveien åpnet 27. november

Til sikringsarbeidet er gjennomført, vil vi gjøre vurderinger om veien bør stenges i eventuelle mildværsperioder ettersom risikoen for nye ras øker når isen i området smelter.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.11.23

Illustrasjon ras

De to siste ukene har det pågått arbeid med rensk og sikring av rasområdet i Budalsveien.

Komplisert og omfattende sikring

Fjellmassene er av slik kvalitet at boring og boltesikring er mer komplisert enn først antatt. Sikringsentreprenør som har vært på stedet har gjort en god jobb med vegetasjonsrensk og fjerning av løse steinmasser, og dette har gitt oss god oversikt over situasjonen akkurat i dette området. Vi vet nå mer om omfanget av hvilke sikringstiltak som bør gjøres på stedet og utfordringene med arbeidet.

Ut på anbud

Ettersom omfanget av oppdraget er såpass omfattende, er arbeidet nå avsluttet og vi kommer til å gjennomføre en konkurranse der vi inviterer flere entreprenører til å gi tilbud på sikringsarbeidet.