Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Brannen på Singsås: Takk til alle som hjalp til å håndtere denne hendelsen

Natt til søndag skjedde det tragiske at Kanari og Kaffe på Singsås brant ned. Heldigvis gikk det ikke liv, men materielt sett er et livsverk borte. Det er krevende for de berørte. Fra kommunens side vil vi uttrykke vår store medfølelse, med eierne av Kanari og Kaffe spesielt, og alle de andre som fikk en tøff opplevelse, blant annet som følge av beskjed om å evakuere midt på natta i februar. Vi vil også takke.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.02.23

Fra branntomta
Foto: Alf-Petter Tenfjord

Takk til alle som bidro!

Samtidig vil vi få rette vår takk til alle som hjalp til å håndtere denne hendelsen. I spissen selvsagt, de dyktige og profesjonelle nødetatene vi har. Det vi også fikk se, er hvor viktig og uvurderlig det er å få hjelp fra lokalbefolkningen for å trygge liv og helse. Vi vil takke alle som bidro på Singsås, i Haltdalen, på Støren og på sykehjemmet. Takk til naboer, butikk, drosjer, de som stilte med biler og scootere med sleder, Røde kors og enkeltpersoner. Vi så et enormt varmt og stort engasjement som viser hva som bor i Midtre Gauldalingen. Det samme engasjementet vi så på Singsås, så vi også i forbindelse med den tragiske togulykken ved Håggåbrua, jordraset i Spjelddalen og under pandemien. Midtre Gauldalingene bryr seg om og hjelper hverandre.

Et stort og øvd apparat

Nødetatene, sammen med oss som kommune, har lovpålagte oppgaver med samfunnssikkerhet og beredskap, og vi trener på dette. Natt til søndag fikk vi se hvordan dette totale systemet fungerer. Brann har ansvar for brann, helse for skader, politi for politioppgaver osv. Disse skal samhandle seg imellom, og med kommunen. I kriser som på Singsås er kommunens roller å understøtte nødetatene, sikre evakueringsmulighet, sikre tjenestene til de eldre som får tjenester av oss og gi innbyggere nødvendig informasjon. Derfor hadde vi oppe vår kriseledelse gjennom natta, og vi jobbet tett med nødetatene. Lokalkunnskap er viktig. Derfor hadde vi utplassert en liaison (kontaktperson) på stedet som jobbet sammen med dem. I tråd med bestillingen fra nødetatene og våre kriseplaner, fikk vi raskt opp vårt faste evakuerings- og pårørendesenter på Gauldal skole og kultursenter (GSK), og i tillegg HV-senteret Haltdalen. Evakueringssenter plassert på GSK/Støren er bestemt i våre kriseplaner. Her er det planlagt for hva som skal skje og hvor i bygget det skjer. Her har vi alt nødvendig utstyr på plass – for registrering, behandling av mindre skader, mat, muligheter for overnatting, sikker informasjonsteknologi, nødstrøm og plass for mediehåndtering. Her har vi lettest tilgang på somatisk og psykososial helsehjelp.

Vi evaluerer hendelsen

Alle nødetatene evaluerer sin deltakelse i arbeidet, og det gjør også vi som kommune. Det er alltid noe å lære, også denne gangen. Har du spørsmål eller innspill og kommentarer til oss, kan du gjøre det på e-post til postmottaket vårt.

Blålysene er nå slokket, og gradvis blir det mulig å se framover. Det er viktig å gjenvinne følelse av tryggheten i Singsås. Vi håper du da tar med deg et positivt bilde av hvilket fantastisk arbeid nødetatene gjør. Vi håper du også tar med deg og finner trygghet i at kommunen din jobber hardt med beredskap for å sikre trygge lokalsamfunn, at vi er forberedt til å håndtere situasjoner som er større enn de som det ordinære bistandsapparatet takler til daglig. Og ta med deg at singsåsbyggene og andre midtre gauldalinger kan være stolt av at vi hjelper og bryr oss om hverandre. Finn trygghet i det også. Du, vi og oss er alle en viktig del av samfunnets beredskap.