Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Biskopen møtte kommuneledelsen

Biskop Herborg Oline Finnset har vært på visitas i Midtre Gauldal denne uka. På programmet sto også møte med kommuneledelsen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 11.03.22

Bispevisitas
Kirkeverge Eli Ødegård (f.v), Jonna Solem, biskop Herborg Oline Finnset, Bjørn Enge, prost Øystein Flø, prest Ole Dahle og Alf-Petter Tenfjord.

Det var lagt opp et tett program for biskopen, med kirkebesøk og gudstjenester, selvsagt, og men hun fikk også med seg mange lokale kulturinnslag og møter med innbyggerne der de er, på arbeidsplassen, i barnehage og på intitusjon for eldre. 

På onsdag møtte hun kommuneledelsen. 

Biskopen fikk en presentasjon av kommunen, næringslivet her og kommunale tjeneste- og kulturtilbud. Samtalene gikk over til mange dagsaktuelle tema som Ukraina, dagliglivet for innbyggerne etter pandemien, kirkens rolle i å skape gode lokalsamfunn og behov knyttet til kirkene våre. I alt en god prat med en veldig engasjert, tilstedeværende og humørfylt biskop.