Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Bestill planter og planting før 20. dag jul!

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Nøkkelen for å få planter og plantehjelp til riktig tid er å være tidlig ute med bestillingene.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 10.01.22

Bilde av stiklinger

Skogsamarbeidet mellom kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal «Gauldalsnettverket – LENSA» har siden 2016 utført årlig felles foryngelseskontroller 3 år etter hogst. Foryngelseskontrollen for 2021 ligger vedlagt.  Med en positiv utvikling i flere år avdekker 2021-kontrollen at hele 40% av hogstfeltene ikke oppfyller foryngelsesplikten 3 år etter hogst. Arealet som trenger foryngelsestiltak er ca. 350 daa, eller ca. 70 000 planter. Rapporten avdekker og behov for forarbeider på en del areal som markberedning, eller sprøyting før planting. Årsaken til dette behovet  er at hogstflatene er forvillet med lauv og annen vegetasjon. Kommunen vil følge opp med kontakt til de skogeierne som ikke har tilfredsstillende foryngelse.

Smittevernrestriksjoner på utenlandsk arbeidskraft og manglende planter i høydelag fra  400moh i 2020 og 2021 er noe av forklaringen på det det store arealet som ikke oppfyller foryngelsesplikten. Avvirkningen i 2019 var på hele 58 000 m3, som tilsvarer ca. 400 000 planter om alt skal plantes. Her ligger det inne en del omdisponert areal til E6, Støren Sør, nydyrking m.m. Det er og en del av dette arealet som sannsynligvis er tilrettelagt for naturlig foryngelse med frøtrestilling og markberedning.  

Med etterslepet som ble avdekket i foryngelseskontrollen er plantebehovet i år beregnet til 300 000 - 400 000 planter. Til sammenligning ble det i 2021 plantet 105 000 planter.

Ta kontakt med skogaktørene for plantebestilling, plantehjelp, markberedning og vegetasjonskontroll:

Allskog SA                           Erik Gundersen                tlf: 951 55 639                   e-post: erik.gundersen@allskog.no

Nortømmer                       Eivind Skinderhaug         tlf: 950 35 880                   e-post: eis@nortommer.no

SB-skog                                Marius Bjørseth               tlf: 481 43 657                  e-post: mbj@sbskog.no

«Den som har plantet et tre har ikke levd forgjeves» Kinesisk ordtak