Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Begrensninger på legetimer for luftveisinfeksjoner

Enhver luftveisinfeksjon kan nå være forårsaket av koronavirus. Dersom helsepersonell kommer i nærkontakt med en pasient som er smittet av viruset uten å vite det, og viruset senere påvises hos denne pasienten, vil helsepersonellet bli satt i karantene. For legekontorets del medfører dette fort at hele kontoret må stenge, og legetjenesten i kommunen lammes totalt. Derfor iverksettes spesielle tiltak for personer med luftveisinfeksjoner.

Nyhet Publisert av Kosberg , 13.03.20

Det første som må poengteres er at det skal helt spesielle symptomer til for at en person med luftveisinfeksjon må tilses av lege, hvor spørsmålet som må besvares er behov for antibiotikabehandling eller sykehusinnleggelse. Hovedsakelig vil det da være snakk om høy feber, hoste med tung pust, betydelig redusert allmenntilstand og lignende. I fravær av slike symptomer, for eksempel hvis man har sår hals, er snørrete og bare kjenner seg i litt dårlig form, er det i alles interesse at man holder seg hjemme. Ved helt lette symptomer kan man fint gå på jobb. Forespørsler om legetime «for å være på den sikre siden» vil fra nå av bli avslått.

 

Dersom man har tegn på alvorlig luftveisinfeksjon, og mener at legetilsyn er absolutt nødvendig, skal man kontakte legekontoret pr. telefon – IKKE møt opp uten telefonkontakt først. Det vil da fra mandag 16.03. være avsatt et eget rom med egen inngang, bemannet med lege iført beskyttelsesutstyr. Over telefonen vil man da få instrukser om oppmøte, man skal holde seg utenfor inngangen til man blir hentet, og man skal ikke berøre noe i lokalet. Oppmøtetidspunkt vil være på slutten av åpningstida mandag, onsdag og fredag.

Videre ber vi våre innbyggere om å avlyse/utsette legetimer for andre, ikke-kritiske helseutfordringer dersom man for tiden har tegn til luftveisinfeksjon med hoste. Dette grunnet samme hensyn som nevnt over.

Det er viktig å poengtere at denne spesialordningen for luftveisinfeksjoner ikke er en «snarvei» for å bli testet for koronavirus. De som fyller kriteriene for testing (jf. Folkehelseinstituttets retningslinjer) skal også ta kontakt på telefon, og vil da få nærmere instrukser om oppmøte og gjennomføring. Testing utføres av medhjelper ved legekontoret uten legetilsyn så fremt den som testes ikke er alvorlig syk.

Som statsministeren understreker er det nå en nasjonal dugnad som alle må delta i for å hindre smittespredning, av hensyn til de eldre, immunsvekkede og andre grupper som står i fare for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet. Vi ber om tålmodighet og forståelse fra kommunens innbyggere for at vi nå ser oss nødt til å innføre så vidt drastiske tiltak.

 

Bjørn Lyngen

Kommuneoverlege