Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent møte i Kontrollutvalget

Det er møte i Kontrollutvalget torsdag 25. april kl 9.00.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.04.24

Logo

Møtested: rådhuset, rom 220.

Sakliste

  • 11/24 Helsetilsynets rapport fra tilsyn med NAV-kontorene - Ny orientering til kontrollutvalget
  • 12/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning Midtre Gauldal Utvikling KF 2023 
  • 13/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapene og årsberetning for 2023 - Midtre Gauldal Kommune
  • 14/24 Behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), forvaltningsrevisjon
  • 15/24 Behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), eierskapskontroll
  • 16/24 Opplæring av kontrollutvalget
  • 17/24 Innspill til kontrollutvalget
  • 18/24 Referatsaker 
  • 19/24 Godkjenning av protokoll

Se saksdokumentene her