Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent møte i Kontrollutvalget

15. februar kl 09, på rådhuset.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.02.24

Logo

Saker

01/24 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2022 - Internkontroll
02/24 Orientering om status oppfølging av vedtak etter forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring
03/24 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
04/24 kontrollutvalgets årsmelding 2023
05/24 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), forvaltningsrevisjon
06/24 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), eierskapskontroll
07/24 Oppfølging av selskaper - Trønderenergi
08/24 Opplæring av kontrollutvalget
09/24 Innspill til kontrollarbeidet
10/24 Godkjenning av protokoll

 

Se sakspapirene her