Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent møte i kommunestyret 18. februar

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Det er møte i kommunestyret i Kultursalen på GSK torsdag 18. februar kl 16:30.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.02.21

Logo

Vi kan ikke slippe inn publikum i lokalet, men møtet streames som vanlig på Kommune-TV.

Møtet starter med temamøte om "Klima, energi og bærekraft".

Deretter blir det orienteringer om 

- Interkommunalt rekrutteringsprosjekt innenfor helse v/prosjektleder Svein Jarle Midtøy og lokal prosjektleder Anne Grete Rognes
- Korona-situasjonen og lokale tiltak i forskrift
- E6 Prestteigen og Vindalsliene
- Omstilling og økonomi v/kommunedirektøren
- Politikerhåndboka: Etiske retningslinjer, Folkevalgtes rettigheter og plikter, og saksbehandlingsregler i folkevalgte organ i Midtre Gauldal kommune

Saker som behandles:

Saksnr 3/21 Interkommunalt politisk råd - samarbeidsavtale for "Trøndelag Sør"

Saksnr 4/21 Helseplattformen – vedtak om fremdrift for Midtre Gauldal

 

Se saksdokumentene her