Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent kommunestyremøte torsdag 31. august

Det er strategikonferanse i første del av møtet. Live-streamen på Kommune-TV starter derfor ca 14.00.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.08.23

logo

Saksdokumentene ser du her

Orienteringssaker

Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret

Saker til behandling

Saknr
- 53/23 Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak PS 38/23 av 15.06.23 - "Kraftfondet"
- 54/23 Økonomistatus juni 2023
- 55/23 Endelig vedtak - kommuneplanens arealdel - planid 2019 001
- 56/23 Eiermelding 2023, del 2
- 57/23 Rassikring Spjelddalen - ekstrabevilgninger
- 58/23 Tilleggsbevilgning til Marit Bjørgen statue samt bruk av GSK fond

Orienteringer:
• Om Gauldalsporten v/enhetsleder EKT og kommunedirektør
• Opplegg for videreføring av oppgaver/roller etter avvikling av Midtre Gauldal utvikling KF, v/kommunedirektør
• Om valgavviklingen v/Margret Buberg
• Reguleringsplan Støren stasjon og stasjonsutforming/parkering v/Ola Aune Hage