Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent kommunestyremøte torsdag 25. mai

Det er strategikonferanse 1 kl. 08.30-13.00. Møtet er åpent og går direkte på Kommune-TV fra ca 13.30.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 23.05.23

logo

Saker kommunestyret orienteres om

 • Retningslinjer for omstilling - Midtre Gauldal kommune
 • Partsamarbeid i Midtre Gauldal kommune
 • Høring NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet
 • Invitasjon til å søke om å bli forsøkskommune

Saker til behandling

 • Sak fra kontrollutvalget - forvaltningsrevisjon tilpasset opplæring
 • Valgløftet 2023
 • Saksfremlegg tilleggsfinansiering
 • Årsregnskap og årsberetning 2022 - Midtre Gauldal Utvikling KF
 • Årsregnskap, årsberetning og årsrapport 2022 for Midtre Gauldal kommune
 • Kvartalsrapport 1 2023

Orienteringer

 • Pågående sak (jf PS 23/23): Avklaringer fra eier rundt Midtre Gauldal utvikling KF. Innlegg ved bl.a. styreleder i KF-et.
 • Om åpning av Gauldalsporten og endringer uterom på Prestteigen v/enhet for eiendom og kommunalteknikk
 • Om økonomi og første kvartalsrapport v/kommunedirektør

Se alle saksdokumentene her (pdf)