Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Anbudskonkurransen for utbygging av vei, vann og avløp til Støren Sør er gjennomført

Midtre Gauldal Næringsselskap KF har gleden av å informere om at anbudskonkurranse og evaluering av tilbyderne er gjennomført til prosjektet Støren Sør VVA. Det var totalt tre kvalifiserte tilbydere, der entreprenørfirmaet Johs J. Syltern AS kom best ut i forhold til kriteriene i konkurransen. Anbudssummen er pålydende 114 048 000,- eks.mva.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 04.09.19

Støren Sør

Midtre Gauldal Næringsselskap KF vil derfor inngå kontrakt med entreprenørfirmaet Johs J. Syltern AS. Kontrakten vil først bli inngått etter vedtak i styret og utløpt karensperiode på 10 dager.

 

Dette skal bygges:

4,3 km veg tilrettelagt for gående, syklende og biltrafikk

Slak stigning tilpasset modulvogntog.

Vann, avløp og annen infrastruktur med god kapasitet

Vegen er planlagt åpnet våren 2021.

Finansiering: langsiktig rammelån planlagt betalt ned gjennom tomtesalg

Når vegen er ferdig er neste fase å klargjøre et stort næringsområde 4 minutter fra E6

Næringsområdet er 275 mål, og gir ekspansjonsmuligheter også for plasskrevende virksomheter