Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Anbudskonkurranse vintervedlikehold

Midtre Gauldal kommune inviterer til anbudskonkurranse for vintervedlikehold av kommunale veger og plasser for perioden 2020-2025.

Nyhet Publisert av Anita Enlid , 16.07.20

snøplog

Midtre Gauldal kommune inviterer til anbudskonkurranse for vintervedlikehold av kommunale veger og plasser for perioden 2020-2025.
Konkurransen er inndelt i 12 brøyteroder: Støren nord/vest, Støren sør/øst, Soknedal vest og Hov, Soknedal øst, Ramstad, Budalsveien, Røsbjørgen, Budal, Endal-Lillebudal, Forsetmoen, Singsås og Innset-Haugen.
Det er mulig å gi tilbud på èn eller flere roder.

Anbudskonkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandlinger etter forutgående kunngjøring. Dette medfører at det i første steg skal gjennomføres en pre-kvalifisering. De entreprenører som ønsker å levere tilbud, må melde interesse ved å fylle ut kvalifikasjonskravene i konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell innen 13.08.2020. Deretter blir de entreprenørene som oppfyller kvalifikasjonskravene invitert til å levere tilbud. 

Første tilbud skal leveres innen 07.09.2020. Konkurransen er kunngjort via Doffin (https://permalink.mercell.com/133086609.aspx) og TED. Anbudsdokumentene er tilgjengelig for nedlasting via Mercell (https://permalink.mercell.com/133086609.aspx).
All kommunikasjon angående konkurransen skal foregå via Mercell-portalen.