Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Anbefaler karantene for personer som var på restaurant Torino fredag 20.11. i tidsrommet 16.00-18.00

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

En av personene som var gjest ved restauranten Torino i Støren sentrum fredag 20.11. i tidsrommet 16.00-18.00 har testet positivt for koronaviruset.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.11.20

logo

Denne personen er ikke hjemmehørende i Midtre Gauldal kommune og inngår følgelig ikke i vår statistikk over bekreftede tilfeller. Smitteoppsporingsteam i Midtre Gauldal kommune og kommunen personen er hjemmehørende i har kartlagt personens nærkontakter, og disse er satt i karantene.

I tillegg kan vi ikke utelukke at andre kan ha blitt smittet, og vi ber derfor personer (ansatte eller gjester) som var på samme restaurant i det angitte tidsrommet om å gå i frivillig karantene i til sammen 10 dager fra dette tidspunktet - altså til og med mandag 30.11. Dersom man utvikler luftveissymptomer anbefales lav terskel for å bestille koronatest. Om ønskelig kan aktuelle personer testes også uten symptomer, men det presiseres at et negativt prøveresultat ikke endrer anbefalingen om fulle 10 dagers karantene.

Vi har ingen grunn til å tro at det er smitte på restauranten, så Torino er åpen som vanlig, med smitteverntiltak i henhold til gjeldende retningslinjer.

Ved spørsmål eller henvendelser angående smitteoppsporing: Kristin Myklevoll, leder smitteoppsporingsteam, 99 15 79 92.

For å bestille koronatesting: Midtre Gauldal legekontor, 72 43 03 20.

 

Bjørn Lyngen
Kommuneoverlege