Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

- Aktivitørene skal jobbe i team

Fem medarbeidere skal jobbe sammen for varierte adspredelser og aktiviteter på sykehjemmet og bo- og dagsentrene våre.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 24.09.19

Aktivitører
Vilde Bordal (f.v.), Grete Folstad, Mary Rose Kant, Ingunn Rise og Berit Engesmo skal jobbe sammen for å gi et gode og varierte aktiviteter på omsorgsinstitusjonene i kommunen.

Sykehjemmet på Støren og Budal bo- og dagsenter har hatt aktivitører på huset lenge. Fra 1. september har også Singsås og Soknedal bo- og dagsenter også hatt ansatte dedikerte til å gi muntre, fysiske og kreative avbrekk i hverdagen på institusjon.1. oktober er kvintetten komplett, når Mary Rose Kant begynner på Støren bo- og dagsenter.

Jobber i team

 Leder ved enheten for Pleie og omsorg, Kristin Grindstuen, forteller at de har hatt spesielt øye for forskjellig kompetanse og egenskaper når de ansatte de tre siste medarbeiderne.

- Til sammen er de ei pakke med lang erfaring fra faget, med ergoterapeutisk kompetanse og spesielle evner for kreative bordaktiviter og sang og underholdning. Tanken er at de skal dra veksler på hverandre og gi daglige tilbud på alle bo- og dagsentrene og sykehjemmet i kommunen.

Samarbeid med frivillige

- De skal blant annet etablere årshjul for aktiviteter sammen. Det innbefatter plan for deltagelse på arrangement og bruk av kompetanse på tvers av de ulike bo og dagsentrene. I tillegg skal de se på hvordan vi kan etablere et samarbeid med frivillige i tjenestene våre. De har fått som oppgave å legge til rette for at deler av tilbudet også skal være for hjemmeboende. I samarbeid med kjøkkenet vil vi se på mulighetene til å bestille seg lunch og middag ved arrangement, slik at vi også kan bidra til trivselstiltak og mathygge med fokus på ernæringsrik mat og kosthold.