Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Aina Midthjell Reppe blir programleder for Midtre Gauldal som omstillingskommune 2022-2027

Aina Midthjell Reppe ble i dag tilsatt i fast stilling som programleder for Midtre Gauldal som omstillingskommune.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 01.03.22

Aina Reppe

Dette er en 6 årig ekstraordinær satsing på samfunnsutvikling i kommunen, med støtte fra Fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Programmet har tre hovedmål: a) bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape 300 arbeidsplasser, b) bidra til et mer robust næringsliv, c) bidra til økt utviklingsevne i næringsliv og kommunen.  

Reppe (37) har siden 2015 vært daglig leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, der hun har vært sentral i å bygge opp Midtre Gauldal avdelingen (har i dag 80 medlemsbedrifter) og hun har jobbet som næringspolitisk rådgiver i hele Trondheimsregionen. Siden 2019 har hun kombinert dette med å være daglig leder i Midtre Gauldal utvikling KF. 

Programlederen skal lede og gjennomføre kommunens omstillingsprogram med 5 innsatsområder og krav til mål og framdrift. Styret for omstillingsprogrammet ledes av ordfører Sivert Moen. Programleder vil også jobbe tett mot kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord, som et grep for å sikre god kobling mellom omstillingsarbeidet og alt utviklingsarbeid ellers i kommunen. 

- Med Aina får vi en person som har god kjennskap til næringslivsaktører lokalt i Midtre Gauldal, noe vi tror blir avgjørende for å lykkes med omstillingsprogrammet, sier ordfører Sivert Moen. I tillegg har hun et velutviklet nettverk regionalt, blant annet gjennom rollen som næringspolitisk rådgiver i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Aina kjenner også kommuneorganisasjonen godt, og hun har gode relasjonsegenskaper som gjør at hun vil samarbeide godt med bl.a. næringsliv, politisk miljø, kommuneorganisasjonen, Midtre Gauldal utvikling KF og andre som vi ønsker å få engasjert i arbeidet med å skape arbeidsplasser og attraktivitet. 

- Jeg gleder meg til å samarbeide med Aina, og til at vi gjennom omstillingsprogrammet og tettere samarbeid mellom kommune, næringsliv og lag og foreninger får skapt et lag og en heiagjeng som lykkes i å styrke hele kommunens attraktivitet som plass å bo, utvikle næring og fritidsaktiviteter, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord. 

Aina Midthjell Reppe vil tiltre stillingen senest 1. juni 2022.