Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Adresseringsprosjektet

Midtre Gauldal kommune takker for innspill i høringsperioden for navnesak Vagnil-, Talsnes/Telsnes og For-.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 06.09.18

Uttalelsene er videresendt til navnekonsulentene i Stedsnavntjenesten, som har 2 mnd. høringsfrist for å gi Statens kartverk tilråding om skrivemåten. Kommunen vil etter hvert bli orientert om skrivemåten Kartverket vedtar for gårds- og bruksnavn og naturnavnene. Midtre Gauldal er forpliktet til å følge vedtatte skrivemåte også i adressesammenheng.

Les mer om prosjektet her.