Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

2. runde med innsamling av veinavn

Kommunen har nå delt inn 49 nye adresseparseller, som navnekomiteen ønsker innspill på navn til. Adresseparsellene er spredt over hele kommunen, du kan se på kartet (se lenken under) hvor de befinner seg.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.11.18

Kart over aktuelle parseller (veier):
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1cXW-fu9E2fmcMcIkWKxJlFxep_b_krUz&ll=62.946191565655894%2C10.178227427427146&z=11

Både privatpersoner og lag og foreninger er velkomne til å komme med forslag til navn på veier. I denne omgang ønskes innspill på veier i tett bebygde områder, som domineres av helårsboliger. Hver vei er avgrenset start-slutt og tildelt en adressekode. Denne koden erstattes med et navn når prosessen er over. Oversikt over de aktuelle veiene finner du i lenken over, eller du kan kontakte kommunens servicetorg.

Valg av navn:

  • Det viktigste er at navnet gjør det enkelt å finne frem for de som ikke er kjent, med en logisk oppbygging av adressesystemet. Dette kan gå på bekostning av personlige ønsker.
  • For veier som deles med andre kommuner, er det naturlig å samarbeide om navn i den grad det er mulig.
  • Navnet skal være lett å skrive, lese og uttale, og være entydig. Navn som staves ulikt men uttales likt bør unngås. Et navn skal heller ikke gå igjen andre steder i kommunen.
  • Navnet bør bygge på lokale navnetradisjoner, og stavemåten «vei» skal brukes fremfor «veg».
  • Det er lov å være kreativ, navnet må ikke alltid ende med ordet «veien».
  • Det er vanlig å navngi veien etter hvor den ender opp heller enn etter hvor den starter.
  • Oppkalling av nålevende personer er ikke ønskelig.

Skrivemåte reguleres av stedsnavnloven.

Du kan kontakte navnekomiteens medlemmer som tilhører ditt nærmiljø for dine innspill innen 31.5.18. Denne gangen er det også mulig å registrere forslaget sitt via kartet over parsellene. 

Slik registrerer du forslaget ditt:

1. Klikk på lenken øverst på siden for å se kartet med alle parsellene (veiene). Det er mulig å zoome inn for å se veiene bedre.

2. Trykk på den parsellen som du ønsker å foreslå navn på. Følg deretter lenken som dukker opp.

3. Skriv inn forslaget ditt i skjemaet - skriv gjerne navnet ditt også, men det er ikke obligatorisk.

4. Trykk "submit" for å sende forslaget til navnekomiteen. Forslaget blir kun synlig for navnekomiteen.