Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

2. runde med innsamling av veinavn

Kommunen har nå delt inn 49 nye adresseparseller, som navnekomiteen ønsker innspill på navn til. Adresseparsellene er spredt over hele kommunen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.05.18

Både privatpersoner og lag og foreninger er velkomne til å komme med forslag til navn på veier. I denne omgang ønskes innspill på veier i tett bebygde områder, som domineres av helårsboliger. 

Se kart over parseller og gi forslag på denne lenken.