Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

10 vil bli ny rådmann i Midtre Gauldal

Søkerfristen er ute og den offentlige søkerlista er klar.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 02.04.19

De ti søkerne er alle menn. Den ene søkeren har bedt om å bli unntatt søkerlista og fått begrunnelsen godkjent. Et Innstillingsutvalg står for den praktiske gjennomføringen ved ansettelse av rådmann. Dette utvalget ble oppnevnt i kommunestyret 24.10. 2018 og består av Ordfører Sivert Moen (SP), Bjørn Egil Enge (H), Aina Bogen (Ap) fra kommunestyret, samt Kari Stensås og Gunnhild Kjeldstad som representanter for de ansatte. Utvalget er delegert myndighet til å bruke ekstern kompetanse, foreta intervjuer og innstille til kommunestyret. Headvisor er valgt til å bistå i prosessen etter en begrenset anbudsrunde. Det er kommunestyret som tar den endelige avgjørelsen og ansetter ny rådmann.

Nåværende rådmann Knut Dukane går av i oktober i år.

Se søkerlista under her.