Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt.

Man må:

  • være norsk statsborger,
  • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Forhåndsstemme

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer, og du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst av alle landets kommuner, uavhengig av hvor du har registrert bostedsadresse. Stemmen din vil bli sendt til din hjemkommune. Du kan også stemme fra utlandet. 

Det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning i Norge. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Finn et valglokale for å forhåndsstemme

Du kan stemme fra 1. juli

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Før valgdagen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare stemme én gang.

Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon!

Stemme på valgdagen

I Midtre Gauldal kommune kan du også stemme 12. september. På valgdagen den 12. og 13. september må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i Folkeregisteret per 30. juni 2021. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

På valglokaler.no kan du se åpningstidene til alle valglokalene (åpner i slutten av juni)

Følg smittevernregler og råd

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du bor. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til å stemme. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon.

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen?

Her kan du stemme på valgdagen

Slik stemmer du

Se hvordan du stemmer.

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

På selve valgdagen, mandag 13. september 2021, kan du kun stemme i din hjemkommune. 

Finn ditt valglokale på valgdagen

Husk legitimasjon (og valgkort)

Husk å medbringe legitimasjon til valglokalet. Legitimasjon kan for eksempel være pass, ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde. Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Det er ikke nødvendig å ta med valgkortet, men dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. Det oppfordres derfor til at du også tar med dette. 

Ved stortingsvalget i 2021 vil de aller fleste få tilsendt valgkortet sitt digitalt. 
Du kan lese mer om digitalt valgkort hos valgdirektoratet