Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunedelplaner kan utarbeides for deler av kommunen, enten for et geografisk avgrenset område eller som plan for et bestemt tema. Det er kommunen selv som skal lage delplaner og velger også selv hvilket område og hvilke tema som er aktuelle. Midtre Gauldal kommune har utarbeidet slike planer for sine tettsteder. Dessuten er det utarbeidet noen temaplaner.

En vedtatt kommunedelplan er juridisk bindende med rettsvirkning for alle. En vedtatt kommunedelplan kan ikke påklages.