Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunnskapsprøve og etablererprøve

Søke om fast bevilling

 

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling.

Skjenkebevilling

Lovgrunnlag
Skjenking av alkohol krever skjenkebevilling jf. alkoholloven § 1-4a (lovdata.no). Skjenking er overdragelse av alkohol til forbruker for drikking på stedet, jf. § 1-4 (lovdata.no).

Bevilling gis til den som har den juridiske enheten som har det økonomiske ansvaret for skjenkingen av alkoholen jf. alkoholloven § 1-4b (lovdata.no).

En kommunal skjenkebevilling kan utvides til å omfatte tilvirkning for skjenking i egen virksomhet. Se eget avsnitt om dette under Kommunale skjenkebevillinger.

Forskjellen mellom salg og skjenking av alkohol
Forskjellen mellom salg og skjenking fremgår av alkoholloven § 1-4 (lovdata.no) og er:

  • Ved salg skal drikking skje utenom salgsstedet (for eksempel fra en butikk). Salg krever salgsbevilling.
  • Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet (for eksempel en bar eller restaurant). Skjenking krever skjenkebevilling og serveringsbevilling.

Politiet kan stenge et sted som driver salg eller skjenking uten å ha bevilling jf. alkoholloven § 1-8a (lovdata.no). Ved tips om salg uten bevilling, ta kontakt med politiet.

Betalingssatser og bevillingsgebyr for alkohol og servering i Midtre Gauldal kommune 2023

Kontakt
Kontaktperson salg/skjenking: saksbehandler Randi Aasenhus - randi.aasenhus@mgk.no - tlf. 72 40 30 00
Kontaktperson servering: saksbehandler Margret Innset Buberg - mib@mgk.no - tlf. 72 40 30 17