Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Pilegrimsleia i Midtre Gauldal kommune

Pilegrimsleia gjennom Østerdalen er en av mange veier/stier som fører fram til middelalderens og vår tids pilegrimsmål – Nidarosdomen.

I Midtre Gauldal kommune er den ca 70 km lang og går over flotte fjellpartier fra Forollsjøen i sør, gjennom frodige seterdaler og vakker natur i Budalen og Singsås, til Samsjøen i nord.

Den ble offisielt åpnet i år 2000.

Langs pilegrimsleia har kommunen v/Budal og Singsås skoler satt opp to åpne buer, som vandrere kan overnatte i: pilegrimsbu ved Vardan i Tåvvåfjellet (Budalen) og bu ved Okstjønna (Singsås). Det finnes også flere overnattingsmuligheter.

Kulturavdelinga i kommunen har ansvar for pilegrimsleia, - som igjen samarbeider med ungdomsskolen og frivillige vedr. skjøtsel og merking hvert år.  I tillegg arrangeres det et par vandringer i løpet av sesongen. Severdighetene og kulturminnene langs leia er mange. Her kan nevnes Storbekkøya setermuseum i Budalen, med sin samling av gamle seterhus, spor etter jernutvinning og 2,5 km kultursti. I Singsås går leia forbi Singsås kirke, i tillegg til gammelkirkegården med stavkirka, - en fin ”grønn lunge” etter pilegrimsveien.

I 2010-11 ble det gjennomført en pilegrimsstafett der leia ble oppdelt i 8 etapper. Heftet med beskrivelser kan brukes i dag også, for å finne fram.

Pilegrimens sju nøkkelord er: Enkelhet, langsomhet, stillhet, frihet, bekymringsløshet, fellesskap, åndelighet.

Hvorfor går pilegrimen?

Nidaros med Olav den Helliges grav var et viktig pilegrimsmål i Nord-Europa i middelalderen. Den moderne pilegrim kan ha mange andre motiv for å gå, i tillegg til det åndelige. Det kan være naturen, friluftsliv, helsebot, kirkene, kulturminner, kultur og tradisjon i området man vandrer i, ro og stillhet, møte med mennesker, bedre tid som pensjonist eller «bare» for turens skyld. En pilegrimsvandring er en unik opplevelse og en utfordring utenom det vanlige.

De nordiske pilegrimsveiene fikk i 2010 status som europeisk kulturvei – med sitt pilegrimsmål Nidaros og Nidarosdomen – på linje med Santiago de Compostela, Roma og Jerusalem.

SEVERDIGHETER - kulturminner

Forollhogna Nasjonalpark

Seterdalen Synnerdalen

Budal kirke, Y-kirke fra 1754

Håmmårtjønna (kulturminner, kobber)

Storvarden (utsiktspunkt)

Storbekkøya museumsseter (jernutvinningsanlegg)

Kultursti i Storbekkøya

Kjørkveien over Tåvvåfjellet

Søterot – kommuneblomst

Singsås kirke fra 1884

Gården Forset (middelaldergård)

Singsås skolemuseum

Gammelkirkegården på Singsås

Singsås bygdemuseum (husmannsstue, bautastein ca 5 m høy)

Kirkvold ((gravhaug)

Kløvveien via Okstjønna til Nidaros

Postskogen (etter medisinplanten «pors» som vokser der)

 

Nærmere info fås ved kulturavdelinga

Midtre Gauldal kommune tlf  72403000

postmottak@mgk.no

Midtre Gauldal er rik på storslåtte og vakre naturopplevelser. Nedenfor ser du en rekke turforslag som kan benyttes sommer som vinter. Forollhogna nasjonalpark ligger sør i kommunen, her finner man landets nordligste villreinstamme omgitt av frodige seterdaler med aktivt seterliv. 

 

Turbok for Midtre Gauldal er til salgs ved servicetorget på rådhuset og Notabene på Støren. Her finner du lavterskelturer, lengre turer, pilegrimsleia og sykkelturer. 

 

God tur!