Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

 

Jordmortjenesten og svangerskapsomsorgen

Vi som arbeider i svangerskapsomsorgen i Midtre Gauldal har som mål å gi alle gravide et faglig og trygghetsskapende tilbud.

Fastlege eller jordmor - valget er ditt

Du bestemmer selv om du vil gå til jordmor, lege eller begge deler. Vi følger de anbefalte retningslinjene fra Helsedirektoratet angående antall kontroller.

Lege og jordmor har tilgang til ditt «Helsekort for gravide» og til alle prøver som er tatt i det aktuelle svangerskapet, men fører ellers journal hver for seg.

I tillegg til at kontrollene skal sikre god medisinsk oppfølging, skal det også være rom for at du kan ta opp ting du har på hjertet. Vi bruker telefontolk ved behov.

Vi har tilbud om gratis trening i basseng med fysioterapeut for gravide
hver tirsdag kl.14 til 15. Sted: Størenhallen

Kontroller

Dette er Helsedirektoratets retningslinjer. Om behov er det alltid mulig med tettere og flere kontroller.     

TA ALLTID MED HELSEKORTET OG MORGENURIN PÅ KONTROLLENE

Uke 8-12

Vekt, høyde, blodtrykk, urinprøve, blodprøver, henvise til ultralyd. Div. informasjon og samtale.

Uke 18

Ultralyd

Uke 24

Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytte til fosterlyd. Glucosebelastning ved BMI over 25. Føtal-rhesus av rhesus-negative.

Uke 28

Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytting, HB. Ammesamtale og ammeboka. Evt anti-D v/rhesus-pos foster.

Uke 32

Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytting.

Uke 36

Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytting.  Fødselssamtale.

Uke 38

Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytte og bestemme leie.

Uke 40

Blodtrykk, urinprøve, vekt, SF mål, lytte. Informere om «trivselskontroll».

                    

Tilbud om oppfølging i barseltiden

Jordmor fra helsestasjonen vil ta kontakt med deg senest første virkedag etter at dere har kommet hjem fra barsel. Har du ikke hørt fra jordmor i løpet av første virkedag, ta kontakt med oss på telefon. Oppstår det problemer på utskrivningsdagen, som ikke kan vente til neste dag, ta kontakt med barselavdelingen (kveld, natt, helg og høytider).

Midtre Gauldal helsestasjon tilbyr oppfølging i barseltiden for deg og din familie. Alle nybakte foreldre vil få tilbud om hjemmebesøk av jordmor og helsesøster. Målet er en trygg start for den nye familien, kontinuitet i svangerskap- og barselomsorgen. Jordmor har tett samarbeid med helsesøster, som vil overta den videre oppfølgingen.

Innhold i oppfølgingen

Den først uka etter fødselen tilbyr jordmor hjemmebesøk. Oppfølgingen er tilpasset individuelle behov. Ønsker du ikke hjemmebesøk, kan vi tilby deg hjelp på helsestasjonen.

Foreldre får veiledning om ernæring og stell av nyfødte. Mor vil få ammeveiledning, barselkontroll og samtale om fødsel og barseltid.

Det er normalt å føle seg sårbar, og kjenne på vanskelige følelser i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmor og helsesøster kan tilby deg ekstra støtte og oppfølging også i forhold til dette.

Andre tilbud

Babysvømming
Tilbud om babysvømming med instruktør i bassenget i Størenhallen hver mandag kl.10.30 til 11.30. Koster 50 kr, mulig å kjøpe klippekort.

Barselgruppe
Jordmor har ansvaret for barselgrupper. Ca 6-8 uker etter fødselen, 4-6 i gruppa. Her tilbyr vi også en individuell samtale om fødselen, barseltiden og prevensjonsveiledning. Måler blodtrykk, blodprosent og husk urinprøve.

 

Jordmødre er spesialister på graviditet og fødsel. Men de kan også mye om generell kvinnehelse. Derfor kan man ta kontakt også om man ikke er gravid. For eksempel vedrørende prevensjon, overgangsalder, blødningsforstyrrelser. Jordmødre har mulighet til å skrive ut prevensjon.

 

TA GJERNE KONTAKT MED OSS

Jordmor Bjørg Fløttum           72 40 31 90 / 906 46 654

Jordmor Bente Kjelstad          72 40 31 43 / 957 01 538