Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

 

Midtre Gauldal helsestasjon

Du finner oss mellom legekontor og tannklinikk i tilknytning til helsesenteret

Kontaktinformasjon

Midtre Gauldal helsestasjon
Rørosveien 1
7290 Støren

Telefon 72 40 31 78 / 916 07 116

Ansatte på helsestasjonen

Åpningstider

Sommertid  15. mai - 14. september - kl 8.00 - 15.00
Vintertid      15. september - 14. mai - kl 8.00 - 16.00

 

Informasjon om tjenesten

Helsestasjonen arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Jordmortjenesten holder til på helsestasjonen.

Alle barn og unge i Midtre Gauldal kommune har rett til et helsestasjon- og skolehelsetjeneste tilbud.

Gravide har rett på oppfølging av jordmor i svangerskapet og etter fødsel.

De fleste har timeavtaler, men man kan også oppsøke tjenesten ved behov og tjenestene er gratis.

Midtre Gauldal helsestasjon følger opp alle barn, unge og deres foreldre i kommunen og har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Våre oppgaver

Alle ansatte ved helsestasjonen samarbeider med legetjenesten, barnehager, skoler, barnevern, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helsetjeneste, flyktningetjenesten, BUP og PP- tjenesten.