Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

 

Midtre Gauldal helsestasjon

Du finner oss mellom legekontor og tannklinikk i tilknytning til helsesenteret

Kontaktinformasjon

Midtre Gauldal helsestasjon
Rørosveien 1
7290 Støren

Telefon 72 40 31 78 / 916 07 116

Ansatte på helsestasjonen

Åpningstider

Sommertid  15. mai - 14. september - kl 8.00 - 15.00
Vintertid      15. september - 14. mai - kl 8.00 - 16.00

 

Informasjon om tjenesten

Helsestasjonen arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Jordmortjenesten holder til på helsestasjonen.

Alle barn og unge i Midtre Gauldal kommune har rett til et helsestasjon- og skolehelsetjeneste tilbud.

Gravide har rett på oppfølging av jordmor i svangerskapet og etter fødsel.
         Jordmødre tilstede på helsestasjonen.
         Bente Kjelstad: Mandag og torsdag. Fredag i oddetalsuke.
         Bjørg Bj. Fløttum: Mandag- onsdag og torsdag.

De fleste har timeavtaler, men man kan også oppsøke tjenesten ved behov og tjenestene er gratis.

Midtre Gauldal helsestasjon følger opp alle barn, unge og deres foreldre i kommunen og har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Våre oppgaver

Alle ansatte ved helsestasjonen samarbeider med legetjenesten, barnehager, skoler, barnevern, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helsetjeneste, flyktningetjenesten, BUP og PP- tjenesten.