Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunevåpen

Kommunefakta Midtre Gauldal kommune 
Befolkning: ca 6200
Areal: 1861 km2 

 

Vekst og næringsutvikling
Midtre Gauldal er en kommune i vekst, og har i strid med tendensene for innlandskommuner en støding økning i befolkningstall. Kommunesenteret Støren ligger knappe tre kvarter fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Jernbanen og andre transportaktører gir grunnlag for god logistikk for næringslivet. I plassering og mangfold, er Støren et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros.
Midtre Gauldal er en stor landbrukskommune. De største industriene er knyttet til foredling av produktene fra primærnæringene. Norsk Kylling, Støren Trelast og Støren Treindustri har alle god tilgang på råstoff fra lokal virksomhet.Laksefiske og nasjonalpark
Kommunen har et stort potensial for naturbaserte opplevelser og aktiviteter. Gaula er en av landets beste lakseelver og en etablert merkevare. Forollhogna nasjonalpark og seterdalene i Budalen er ressurser som foreløpig ikke er fullt utviklet, men lover store muligheter for opplevelsesturisme. Kommunen er også rik på kulturminner fra mange historiske epoker.Satsning på oppvekst og kultur
Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsning på bolyst i form av allsidige kulturopplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning. 

Kor og idrettslag og filmklubb og jakt og husflidslag og mye annet
Midtre Gauldal er rik på interesseforeninger og humanitære virksomheter som mer enn gjerne tar i mot nye medlemmer. Se Foreningsportalen for Midtre Gauldal.
 Best i verden. Her! 
Et samfunn er avhengig av utrolig mange brikker som spiller sammen for å bli best mulig. Menneskene som bor her, er Midtre Gauldals viktigste ressurs. Midtre Gauldal kommune jobber med å legge til rette for at alle får de tjenstene og mulighetene de ønsker og trenger. Sammen bygger vi bærekraft for et godt samfunn, også for framtida. Du kan bli best i verden. Her! Marit Bjørgen er det beste eksemplet på det.