Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune – kreativ og raus

Midtre Gauldal kommune er i vekst både når det gjelder innbyggertall og næringsliv, og kommunen forventer økt vekst som en følge av bl.a. ny E6 mellom Trondheim og Støren. Kommunen har i overkant av 6200 innbyggere.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for både E6/Rørosveien og Dovrebanen/Rørosbanen.  Støren er et regionalt handelssentrum.

Kommunen har et rikt organisasjonsliv, og det ligger til rette for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver, og i Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene er det rike muligheter for kultur- og naturopplevelser.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste årene, og Gauldal skole- og kultursenter signaliserer at kommunen satser på bolyst i form av allsidig kulturtilbud og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Kommuneorganisasjonen har to administrative ledernivå med 12 enheter og felles stab- og støttetjenester.

Vi søker etter konsulent i 100 % stilling

Stillingen er organisatorisk plassert i staben, for tiden servicekontoret, hvor det er 3 medarbeidere. I tillegg kommer denne stillingen som er nyopprettet.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Personvernombud for kommunene Rennebu, Oppdal og Midtre Gauldal
 • Generell veiledning og bistand i plan-, vei-, avløp- og byggesaker
 • Enkel saksbehandling og merkantile oppgaver
 • Publikumskontakt
 • Andre oppgaver som tilhører servicekontoret

Kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Gjennomført og bestått relevant 3-årig videregående opplæring, gjerne fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget. Relevant praksis kan oppveie ønsket utdanning.
 • Kunnskap om, og erfaring med, saksbehandling i hovedsak etter plan- og bygningsloven.
 • Gode datakunnskaper

Erfaring

 • Erfaring med serviceoppgaver
 • Erfaring med enklere saksbehandling

Personlige egenskaper

Du er positiv, serviceinnstilt, ryddig og nøyaktig. Du er nytenkende og ser praktiske løsninger. Du samarbeider godt med dine kollegaer, er fleksibel og kan arbeide selvstendig. Du må kunne formulere deg godt muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • Lederstøtte og godt arbeidsmiljø
 • Selvstendig arbeid
 • Konkurransedyktig lønn, pensjonsordning og fleksibel arbeidstidsordning

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Medlemskap i kommunal pensjonsordning (KLP).

Tiltredelse snarest mulig.

Stillings-ID-1192

Kontaktinformasjon: Assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik, tlf. 913 11 248.

Søknadsfrist