Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal - Kreativ og raus

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

Midtre Gauldal kommune søker nå

Tilkallingsvikarer kokk og kjøkkenassistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Institusjonskjøkken og kantine - Tiltredelse snarest

Variert arbeidstid, noe arbeid i helg må påregnes.

Ansvar og arbeidsoppgaver

- Tilberede normalkost og spesialkost

- Arbeide for et godt mattilbud for pasientene

- Arbeide i tråd med lovpålagte kvalitetsstandarder og enhetens egne retningslinjer og rutiner

Kvalifikasjoner

- Det er ønskelig med fagutdanning som kokk, gjerne institusjonskokk, og at du har erfaring og interesse for faget

- I tillegg er det behov for kjøkkenassistenter, helst med erfaring fra lignende arbeid. Andre søkere vil også kunne komme i betraktning, etter individuell vurdering

- Det er ønskelig med erfaring fra storhusholdning

- Faglig sterk, god matvarekunnskap

- Det kreves at den som ansettes behersker norsk, skriftlig og muntlig, for forsvarlig yrkesutøvelse

- Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

- Glad i å lage mat

- Faglig interessert

- Nøyaktig, ansvarsbevisst

- Arbeide systematisk i et hektisk miljø

- Er fleksibel i forhold til arbeidstid

- Er punktlig og ansvarsbevisst

- Har godt humør, og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Øvrig informasjon:

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Henvendelser rettes til kjøkkenleder Lise Robudal på tlf. 72 40 31 88 / 99 01 74 33

Tiltredelse etter avtale

Søknadsfrist