Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Vi skal gi barna våre «røtter til å vokse, vinger til å fly»!
Støren ungdomsskole

Midtre Gauldalskolen

 • «Med røtter til å vokse, vinger til å fly»

Innhold i stillingen:

Du skal bidra til at visjonen til Midtre Gauldalskolen oppfylles. «Med røtter til å vokse, vinger til å fly» beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved skolene i Midtre Gauldal.

Du skal gi undervisning tilpasset den enkelte skoles behov for fagkompetanse og supplere dagens bemanning ved skolene. Alle elever på barnetrinnet har sitt eget læringsbrett og alle elever på ungdomstrinnet har sin egen lærings PC.

Vi kan tilby deg:

 • varierte og spennende utfordringer i en skole med høye mål
 • flotte, nye skolebygg
 • oppfølging og støtte til nyansatte i engasjerte fagmiljøer
 • mulighet til å utvikle seg, samt mulighet for relevant etter- og videreutdanning
 • ledere som gir deg gode utviklingsmuligheter
 • egen laptop til alle lærere

Krav og ønsker til deg:

 • du må ha undervisningskompetanse i matematikk
 • det er ønskelig med undervisningskompetanse i tysk
 • du har godkjent pedagogisk utdanning (siste forskrift)
 • du er faglig dyktig (har oppdaterte kunnskaper/ferdigheter på ditt fagfelt)
 • du liker å undervise og er engasjert i fagene dine
 • du har gode digitale ferdigheter
 • du er en god rollemodell
 • du har god formidlingsevne og kommuniserer godt
 • du har evne til å være en klar og tydelig voksen og klasseleder
 • du har klare forventninger til elevene
 • du har evne til å motivere og treffe den enkelte, planlegge, gjennomføre og vurdere ulike opplæringstilbud for elevene
 • du har evne til samarbeid – både med kolleger og foreldre/foresatte
 • du har evne til å arbeide løsningsorientert og engasjert i et travelt miljø, men har samtidig godt humør

Spørsmål kan rettes til konstituert enhetsleder Heidi Bakken, mob. 975 83 688

Søknadsfrist

søknadskjema