Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Vi søker etter en fosterhjemsveileder i 100% prosjektstilling i perioden 01.01.-31.12.22
barn og hjem

Læringsnettverket i Fjellregionen består av barneverntjenesten for Midtre Gauldal, barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu og barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner. 
Midtre Gauldal barneverntjeneste og læringsnettverket i Fjellregionen samarbeider med andre barneverntjenester i Trøndelag for å styrke oppfølgingen og veiledningen av fosterhjem. Målsetningen er å utvikle et nettverk av fosterhjemsveiledere. Vi har mottatt prosjektmidler til denne stillingen i 2 år og har fått forlenget med ett år., dvs. ut året 2022. Ved endt prosjektperiode vil det bli tatt stilling til om denne funksjonen skal videreføres fast. Midtre Gauldal er vertskommune for stillingen, og vil ha arbeidsgiveransvaret.

Vi søker etter følgende: 
En fosterhjemsveileder i 100% prosjektstilling i perioden 01.01.-31.12.22

Arbeidsoppgaver:
•    Styrke og videreutvikle barneverntjenestens oppfølging av barn som bor i fosterhjem.
•    Styrke og videreutvikle oppfølgingen og veiledningen av fosterhjem i Trøndelag 
•    Fosterhjemsveiledning individuelt og i grupper
•    Gi veiledning tilpasset det enkelte barn og den enkelte fosterhjem i samarbeid med
     barneverntjenesten. 
•    Samarbeid med barneverntjenestens kontaktpersoner og andre deler av
     hjelpeapparatet
•    Delta i et nettverk som samles månedlig sammen med de andre fosterhjemsveilederne i
     Trøndelag.
•    En del ettermiddagsarbeid/kveldsarbeid må påregnes.
•    Skriftlig rapportering 

Kvalifikasjoner:
•    Det søkes primært etter sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå 
•    Erfaring fra arbeid med barn og unge som mottar tiltak fra barneverntjenesten og
     erfaring fra fosterhjemsarbeid er påkrevd.
•    Kompetanse innenfor Pride (opplæring for fosterforeldre), Trygg Base, traumebevisst
     omsorg og annen tilknytningsbasert metodikk og
     videreutdanning innenfor familieterapi eller veiledning er ønskelig.
•    Kompetanse innenfor ulike metoder og veiledningsmodeller som f.eks PMTO, COS, Marte
     Meo, De utrolige årene, ART etc vil også være en fordel
•    God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
•    Førerkort min.klasse B og mulighet til å disponere egen bil
•    Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.

Personlige egenskaper:
•    Vi søker deg med engasjement og entusiasme for endringsarbeid, som er trygg på deg
     selv og egne reaksjoner, og som evner å bygge gode relasjoner
•    Vi søker en selvstendig og handlekraftig medarbeider som ønsker å bidra til å styrke
     fosterhjemsarbeidet i Trøndelag  
•    Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•    Evne til å skape god struktur og være resultatorientert, samtidig som du evner å stå i en prosess.

Vi kan tilby:
•    Utfordrende og interessante oppgaver 
•    Muligheter til å ta initiativ til nyskapning 
•    Fleksibel arbeidstid, men må regne med ettermiddags- og kveldsarbeid og stor grad av
     reisevirksomhet. 
•    Opplæring og veiledning
•    Lønns- og arbeidsvilkår etter tariff

Andre opplysninger:
•    Det er krav om politiattest for den som tilsettes.

For spørsmål kontakt Sigrid Antonsen (tlf.72403092) eller Oddveig Børset (72403093)

ID 1394
 

Søknadsfrist

Søknadsskjema