Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal – kreativ og raus

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida. Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Stillingen som kommunepsykolog plasseres i enhet Helse og familie og du vil arbeide i nært samarbeid med de øvrige faggruppene i enheten. Enheten for øvrig består av legetjeneste, ergo- og fysioterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmor, psykisk helsearbeid, PPT, barnevern, frisklivssentral, ungdomsklubb og bolig for enslig mindreårige flyktninger. Kommuneoverlege og folkehelsekoordinator er også organisert i enheten. Vi har et godt samarbeid med BUP Røros og Orkdal DPS som begge har et desentralisert poliklinisk tilbud på Støren.

Psykologens primære målgrupper vil være barn og unge samt brukere innenfor rus og psykisk helse.  Ut over dette ønsker vi at virksomheter i kommunen med andre målgrupper også kan benytte psykologkompetansen i veiledning og lavterskel tilbud om samtaler ved behov. Stillingen integreres i det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge, og det vil være en kombinasjon av system- og individrettet arbeid hvor du i stor grad kan påvirke og forme stillingen. Det er en målsetting at du kan tilføre kompetanse og kunnskap, gi faglig støtte og veiledning både til fagpersoner og ulike avdelinger i kommunen. Stillingen vil ha arbeidsoppgaver som inneholder systemarbeid, forebyggende arbeid, veiledning, tverrfaglig samarbeid, lavterskelbehandling og oppfølging. Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene og strukturer for samarbeid vil avtales nærmere i dialog mellom deg og arbeidsgiver.

Ledig 100% stilling som kommunepsykolog i Midtre Gauldal kommune - ID 1247

Hovedoppgaver

Gi veiledning i sammensatte saker

Delta i forebyggende arbeid

Være med å bidra til kompetanseheving internt i kommunen

Klinisk arbeid individuelt og i grupper

 

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som psykolog

Erfaring fra kommunal praksis er ønskelig

Erfaring med utviklingsarbeid

Erfaring fra klinisk praksis

Evne til å jobbe selvstendig og i team

Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Søkere må ha førerkort klasse B

Politiattest uten merknader må fremlegges før tiltredelse

 

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du er nytenkende og fleksibel og at du er ressurs- og løsningsorientert. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet som evne til helhetstenkning, gode evner til å skape samhandling og tillit ovenfor både brukere av tjenesten, kolleger og samarbeidspartnere.

 

Vi tilbyr

Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø som er i stadig utvikling. Kolleger med engasjement, god kompetanse og erfaring.

Lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger

Tilrettelegging for spesialistutdanning og kompetanseutvikling etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

 

Eventuelle spørsmål rettes til:

Kommunalsjef for Helse og velferd Svein Olav Johnsen, tlf 72 40 30 29/ 948 09 615 eller enhetsleder Oddveig Børset 72 40 30 93/958 99 412

Søknadsfrist