Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

ID 1191 – 100 % fast stilling fra 01.05.2019 – enhetsleder Budal oppvekstsenter

Budal oppvekstsenter ligger i Budal, ca. 3 mil fra Støren sentrum. Oppvekstsenteret har 22 barn i barnehagen og 42 elever i skolen. Totalt er det ca. 16 årsverk ved enheten. Oppvekstsenteret har et stort og variert uteområde med muligheter for allsidig aktivitet i alle årstider. Kommunens visjon for oppvekstsektoren er «Røtter til å vokse, vinger til å fly», og Budal oppvekstsenters visjon er «Spirer som gror – vi skaper kunnskap sammen».

Midtre Gauldal kommune søker etter en enhetsleder som er tydelig i sitt lederskap, og som har evne og vilje til å lede oppvekstsenteret ut fra lokale og nasjonale krav.

Ansvars – og arbeidsområder

 • Faglig ansvar og ledelse av oppvekstsenteret
 • Personalansvar
 • Ansvar for økonomistyring og rapportering

Enhetsleder har utstrakt delegert ansvar og myndighet

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent pedagogisk utdanning i henhold til barnehage-/opplæringslovens krav
 • Ledererfaring
 • Det er ønskelig med videreutdanning i ledelse og/eller utviklingsledelse

Personlige egenskaper

 • Er strukturert, tydelig og synlig
 • Er mål- og resultatorientert
 • Har evne til å motivere medarbeiderne
 • Har evne til samarbeid og samspill
 • Har evne til endring og nytenking
 • Delegerer oppgaver og myndighet
 • Har gode IT-ferdigheter

Midtre Gauldal kommune tilbyr:

Kompetanseutvikling, ledernettverksgrupper, lederstøtte fra fagstab og interne tjenester, stor selvstendig myndighet, lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste.

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Eventuelle spørsmål rettes til:

Kommunalsjef for oppvekst Toril Grøtte, tlf. 72 40 30 66 eller ass.rådmann Bodil Brå Alsvik, tlf. 72 40 30 65.

Registrer søknaden elektronisk.

Søknadsfrist