Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kom i gang-kurs

Hva skjer Publisert av Kosberg , 12.09.19

Dato: 23. okt 2019 Sted:
Spjeldet Dagsenter, Øverspjeldet 3, 7290 Støren
Tidspunkt: 14.00 Pris:
Gratis
Ansvarlig:
Trude Østensen - troste@midtre-gauldal.kommune.no
Trude Østensen - kommunepsykolog

Kommunepsykolog Trude Østensen og Psykisk helse og rus inviterer innbyggere i Midtre Gauldal kommune til Kom i gang-kurs om psykisk helse.

Dette er et tilbud til personer i Midtre Gauldal over 18 år med milde til moderate psykiske helseplager, som for eksempel angst, nedstemthet, søvnvansker og lav selvfølelse. Vi tilbyr ikke individuelle konsultasjoner. Det behøves ingen påmelding og tilbudet er gratis.

Kurset er et prosjekt som går over tre måneder. Det starter opp med fire samlinger med ulike temaer; nedstemthet og negative tanker, angst og bekymring, søvn og grensesetting. Samlingene er uavhengige av hverandre og det spiller ingen rolle hvilket man deltar på. Kurset startes på nytt etter fire uker og avsluttes i uke 50 i desember 2019. Det vil bli gitt muligheten for skriftlig tilbakemelding etter hvert kurs. Dette er helt frivillig og anonymt. Tilbakemeldingen er et ledd i kvalitetsutvikling av våre tjenester.

Kursdatoer:
23. oktober: Nedstemthet og negative tanker
30. oktober: Angst og bekymring
6. november: Søvn
13. november: Grensesetting

20. november: Nedstemthet og negative tanker
27. november: Angst og bekymring
4. desember: Søvn
11. desember: Grensesetting

Den som ønsker å delta kan møte opp direkte på kurset.

Har du spørsmål? 
Kontakt Trude på e-post: troste@midtre-gauldal.kommune.no