Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Gratis kurs i varmkompostering

Hva skjer Publisert av Kosberg , 02.04.19

Dato: 08. Mai 2019 Sted:
Rådhuset på Støren
Tidspunkt: 18.00 Pris:
Gratis inngang
Ansvarlig:
Envina - post@envina.no

La matavfallet bli til matjord.
Store mengder av husholdningsavfallet vårt består av matrester. Dette er en ressurs som ikke behøver å ende som restavfall, men heller komposteres og bli til jord.
Vi hjelper deg i gang med gratis varmkomposteringskurs. Mer informasjon finner du på vår hjemmeside www.envina.no.
Påmeldingsfrist 3. mai.