Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ved enhet for eiendom og kommunalteknikk er det ledig 100% stilling som driftsoperatør/fagarbeider på vann og avløp

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Nyhet Publisert av Zana Dalawi , 18.03.21

Vannbasseng

Ved enhet for eiendom og kommunalteknikk er det ledig 100% stilling som driftsoperatør/fagarbeider på vann og avløp  

Enheten har i dag 54 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø med ansvar for forvaltning og drift av kommunens eiendommer, prosjekt- og byggeledelse ved nybygging og ombygginger, samt for det kommunaltekniske området (vei, vann og avløp) og diverse andre tekniske tjenester.

Avdeling for vei, vann og avløp i Midtre Gauldal kommune har per i dag fem ansatte på drift, to på vei og tre på vann og avløp. Vi søker en engasjert driftsoperatør/fagarbeider i teamet på vann og avløp som drifter kommunens vann- og avløpsanlegg.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Overvåkning, kontroll og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsnett med sentral driftsovervåkning
 • Drift av kommunens vannbehandlingsanlegg, høydebasseng, avløpsrenseanlegg og trykkforsterkning- og pumpestasjoner
 • Inngår i kommunens teknisk beredskapsvakt, med rullering hver femte uke
 • Prøvetaking av drikkevann og avløpsvann
 • Lekkasje- og fremmedvannssøk
 • Lekkasjereparasjoner
 • Oppfølging av entreprenører
 • Kontroll av anlegg for overtakelse
 • Deltagelse i planlegging og oppfølging av prosjekter innen vann og avløp

Kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som rørlegger, anleggsrørlegger eller annet relevant fagbrev innen bygg/tekniske fag er ønskelig. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende fagbrev
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Geografisk avstand vil bli vektlagt grunnet deltakelse i teknisk beredskapsvakt

Erfarings/praksis:

 • Ønskelig med erfaring fra bygg-/anleggsbransjen eller annen relevant bakgrunn innen vann og avløp
 • Erfaring fra bruk av digitale arbeidsverktøy

Personlig egenskaper:

 • Fleksibel, stabil og lojal
 • Løsningsorientert, ansvarsfull og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv til å lære og ta i bruk nye metoder

Andre krav til stillingen:

 • Førerkort klasse B (klasse BE er ønskelig, men dekkes av arbeidsgiver dersom ansatte mangler dette)

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Muligheter for kompetanseutvikling 
 • God pensjonsordning gjennom KLP

 

Øvrig informasjon:

Tilsetting i stillingen skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

 

Et godt arbeidsmiljø er sammensatt av mangfold, og Midtre Gauldal kommune oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kulturell bakgrunn og kjønn.

 

Ønsker du nærmere opplysninger, fås dette ved å henvende deg til avdelingsleder vei, vann og avløp, Marit Kristin Krogstad, 917 47 238, makro@mgk.no.

 

Søknaden skal registreres elektronisk.

Søknadsfrist: 05.04.2021