Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

VALG 2019

I 2019 er det Kommunestyrevalg og Fylkestingsvalg. Her finner du alternativer for stemmegiving i Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Mari Gyløien , 03.07.19

illustrasjonsbilde valgurne
illustrasjonsfoto

Tidligstemming

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning (12.8. – 06.09.) eller på valgdagene 8. og 9. september, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 12. august. 

Tidspunkt må avtales. Du trenger ikke valgkort i denne perioden, men legitimasjon må medbringes.

Ta kontakt med servicekontoret på telefon 72 40 30 00  hvis du ønsker å avgi tidligstemme.

 

Forhåndsstemming

I Midtre Gauldal kommune kan du forhåndsstemme følgende steder

Sted:

Tidspunkt:

Stemmegivningssted:

Støren

1. juli – 9. august, mandag – fredag kl. 08:00 – 14:00
etter avtale med valgmedarbeiderne i kommunen.

12. august – 6. september mandag – fredag

kl. 08:00 - 14:30.

Onsdag 4.september kl. 14:30-19:00

 

Midtre Gauldal rådhus, servicekontoret.

 

 

 

Lørdag 31. august kl. 11:00 - 14:00

 

Domussenteret

Prestteigen

 

 

Tirsdag 3. september kl. 10:00 - 12:00.

 

Midtre Gauldal sykehjem/Svartøymoen

   

 

Torsdag 5.september kl. 11:00-12:30

GSK (Gauldal skole- og kultursenter)

Soknedal

Onsdag 4.september kl. 12:00 - 13:00

Soknedal bo og dagsenter

 

Stemme hjemme

Syke og uføre som ikke har mulighet til å ta seg til valglokalet kan be om å få stemme hjemme. Kontakt servicetorget på telefon 72 40 30 00 innen 3.september hvis du ønsker dette.

Du trenger ikke valgkort for å få stemme, men ta det gjerne med. Husk legitimasjon!