Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019

Stengingen av matrikkelen og grunnboken er en konsekvens av kommune og regionreformen og er nødvendig for å sikre at endringene i registrene skal bli gjort på tryggest og best mulig måte.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 12.11.19

Det anbefales også at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november i år.

Det vil si, at vi 
- Anbefaler innsending av saker til tinglysing innen 29. november

https://kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/tinglsaker-innen-29nov/

Derfor bør meglere og banker planlegge ekstra godt i høst

https://kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/praktiske-konsekvenser-reformene/