Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Skadefellingslag for store rovdyr

Midtre Gauldal kommune er sammen med 8 andre kommuner med i samarbeidsprosjektet «Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-Trøndelag». Hver kommune har egne fellingslag, og Midtre Gauldal kommune ønsker nå å rekruttere inntil 6 nye personer til sitt fellingslag. Mannskapene på fellingslaget er underlagt fellingsleder. Oppdragsområdet er først og fremst innenfor Midtre Gauldal kommune, men det kan også bli aktuelt å delta i fellingsforsøk i andre kommuner.

Nyhet Publisert av monica , 12.02.18

Følgende kriterier vil vektlegges:

  • Personlig egnethet – Samarbeidsevner, tilgjengelighet

  • Bosted – Personer bosatt/ansatt i Midtre Gauldal vil bli prioritert pga. hensynet til rask utrykningstid.

  • Fleksibilitet – Mulighet til å komme fra jobb ved oppdrag/mulighet til å delta på fritiden.

  • Relevante kurs – Skadefelling av bjørn, ettersøkskurs m.m.

  • Relevant erfaring – Jakterfaring (spesielt rovdyr), skadefellingslag m.m

 

Opplysninger:

Spørsmål om skadefellingsmannskap i Midtre Gauldal kommune rettes til Kai Børge Amdal 90726191

Oppnevnelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover og reglement. Lønn og godtgjørelse iht. avtale for skadefellingslagene i prosjektet.

Søknad sendes postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Det forventes at de som oppnevnes har samarbeidsevner da de skal kunne jobbe i et lag. Det forventes videre at de som er med har vandel og fysikk i orden samt at man er tilgjengelig på telefon i beitesesongen (1. mai – 15. sept.). Det er laget en avtale/instruks som må følges. Det kreves at alle som er oppnevnt i det kommunale fellingslaget er registrerte lisensjegere

NB! I søknaden må søker kommentere de ulike kriteriene nevnt over for å kunne bli vurdert.

 

Søknadsfrist: 01.03.2018

Personvern og informasjon om cookies